نمایشگاه بین المللی کامنار (صنعت سنگ و زمین شناسی) ترنچین

نمایشگاه بین المللی کامنار (صنعت سنگ و زمین شناسی) ترنچین تاریخ : پنجشنبه ۰۶ دی,۱۳۹۷ الی یکشنبه ۰۹ دی,۱۳۹۷ کشور اسلواکی شهر ترنچین