نمایشگاه بین المللی کامنار (صنعت سنگ و زمین شناسی) ترنچین
تاریخ : پنجشنبه ۰۶ دی,۱۳۹۷ الی یکشنبه ۰۹ دی,۱۳۹۷
کشور اسلواکی شهر ترنچین