سفیر ایران با بیان اینکه در سال های اخیر یکی از پویاترین فصل های همکاری در تاریخ مناسبات ایران و اسلواکی آغاز شد، عنوان کرد:۲ کشور در این دوره گام های موثری در جهت تقویت و گسترش تعاملات و همکاری های فیمابین برداشته اند.

فصلی جدید در روابط ایران و اسلواکی

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، عبادالله مولایی سفیر ایران در اتریش و سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در اسلواکی در یادداشتی نوشت: «اسلواکی از کشورهای مهم اروپای مرکزی به شمار می آید که با برخورداری از موقعیت مناسب در جغرافیای سیاسی قاره اروپا از یک سو و بهره مندی از امکانات اقتصادی و صنعتی قابل توجه در مرکز اروپا از سوی دیگر به بازیگر سیاسی و اقتصادی فعال تبدیل شده و نقش های متنوعی را ایفا کرده است. ریاست دوره ای اتحادیه اروپایی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروه ویشه گراد از مهمترین نمادها و آزمون های این بازیگری و نقش آفرینی در سال های اخیر بوده اند.
افزون بر این، اسلواکی که در دوران جدید شاهد دگردیسی بنیادی در عرصه های سیاسی و بین المللی و نیز اقتصادی و صنعتی بوده است، به موازات ایفای نقشی متناسب با وزن سیاسی و اعتبار اقتصادی خود در معادلات اروپایی و بین المللی، از مختصات و مشخصه های متمایزی برخوردار است که فرصت های مناسبی برای همکاری های بین المللی با این کشور فراهم آورده است.
جمهوری اسلامی ایران دارای پیوندها و مناسبات سنتی مطلوبی با اسلواک بوده و از نخستین کشورهایی است که همزمان با استقلال اسلواکی به شناسایی و برقراری مناسبات با این کشور پرداخت. دو کشور با الهام از پیشینه تاریخی مثبت گام های مهمی جهت توسعه روابط برداشته و به تدریج به نهادینه سازی همکاری های فیمابین پرداخته اند. شایان توجه است که سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین پایتخت اتریش همزمان به عنوان آکردیته نمایندگی کشورمان در براتیسلاوا را هم برعهده دارد.
در سال های اخیر یکی از پویاترین فصل های همکاری در تاریخ مناسبات ایران و اسلواکی آغاز شد و در این دوره دو کشور بیش از گذشته در مدار توجه یکدیگر قرار گرفته و گام های موثری در جهت تقویت و گسترش تعاملات و همکاری های فیمابین برداشته اند. تقویت روابط سیاسی و برقراری رایزنی های دوره ای، شکل دهی به تعاملات پارلمانی، توسعه همکاری های فرهنگی، علمی و دانشگاهی و ترسیم چشم انداز بلندمدت در افق روابط اقتصادی، ویژگی چندوجهی به مناسبات ایران و اسلواکی بخشیده است. سفرها و دیدارهای متعدد مقامات عالیرتبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از مهم ترین نشانه های تکاپوی دائمی روابط دو کشور در این دوره به شمار می آیند.
در عرصه اقتصادی، امضای اسناد پایه یعنی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامه تشویق سرمایه گذاری، تمهید مقدمات برگزاری نشست کمیسیون اقتصادی مشترک ایران و اسلواکی و برگزاری همایش های تجاری متعدد در شهرهای مختلف دو کشور زیرساخت لازم و چارچوب مناسبی برای پیشبرد همکاری های اقتصادی و صنعتی و تجاری دو کشور فراهم آورده است. به موازات این تحرکات، همکاری های استانی نیز به یکی از ویژگی های برجسته روابط ایران و اسلواکی تبدیل شده و گام های بلندی در زمینه همکاری های بخش های خصوصی و اتاق های بازرگانی دو کشور برداشته شده است.
با وجود چالش ها و موانع موجود در روابط اقتصادی به ویژه در حوزه بانکی، گستردگی و تنوع روابط، تمایز کمی و کیفی به همکاری های فیمابین بخشیده است. افزایش قابل توجه حجم مبادلات تجاری بین ایران و اسلواکی به روشنی گسترش پرشتاب این همکاری ها را به نمایش گذاشته است. چنانکه حجم مبادلات تجاری دو کشور از حدود ۱۵ میلیون یورو در سال ۲۰۱۴ به حدود ۵۹ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ رسید که نسبت به سال پیش از آن بیش از دو برابر افزایش نشان می دهد و در همین مدت میزان صادرات ایران به اسلواکی با ۲۷۴ درصد افزایش به بیش از ۲۸ میلیون یورو و میزان واردات ایران از اسلواکی هم با ۱۶۵ درصد افزایش به بیش از ۳۰ میلیون یورو بالغ شد.
در مجموع، توسعه و تعمیق تعاملات در همه حوزه های سیاسی، پارلمانی،، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، بین استانی و همکاری های بخش های خصوصی و مانند آن در کانون توجه ایران و اسلواکی قرار گرفته و دو کشور به مخاطبان سیاسی، شرکای اقتصادی و طرف های همکاری فرهنگی قابل توجه یکدیگر تبدیل شده اند. در این رهگذر، موقعیت سیاسی و اقتصادی اروپایی و بین المللی اسلواکی، جایگاه و اهمیت جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی این کشور، برداشت های ذهنی و تصویر احترام آمیز افکار عمومی دو کشور از یکدیگر، تهران و براتیسلاوا را از فرصت ها و ظرفیت های همکاری همه جانبه به مراتب بیشتر و از افق همکاری نویدبخش و روشنی برخوردار ساخته است.
با توجه به ملاحظات پیش گفته و چشم انداز پیش رو، شایسته است فعالان محترم اقتصادی و تجاری کشورمان، امکانات بالقوه و ظرفیت های موجود در روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهایی نظیر اسلواکی را نیز از جمله در بخش های اقتصادی، صنعتی و تجاری مد نظر قرار داده و به موازات روزآمدسازی و باز تعریف نگرش های سنتی، زمینه را برای تنوع بخشی، توازن بخشی و شکل دهی مطلوب تر به مناسبات کشورمان با مجموعه کشورهای اروپایی فراهم سازند.»